اتوبار چیست؟

اتوبار کلمه‌ای مشتق و کوتاه شده برای شرکت جا‌به‌جایی کالاها و وسایل از مکانی به مکان دیگر است (درونی شهری یا برون شهری یا حتی کشوری!!!)

به عبارت دیگر به شرکت‌های باربری اتوبار گفته می‌‌شود

 

 

تهران شهر بزرگیست که به از مادر شهر هم گذشته و با نام کلان شهر شناخته می‌شود

در این شهر بزرگ باربری که بتواند در تمام نقاط در دسترس باشد کم پیدا می‌شود...

نمونه آن اتوبار تهران است که در مناطق مختلف شعبه دارد