تهران شهر بزرگیست که به از مادر شهر هم گذشته و با نام کلان شهر شناخته می‌شود

در این شهر بزرگ باربری که بتواند در تمام نقاط در دسترس باشد کم پیدا می‌شود...

که در مناطق مختلف شعبه دارد

نمونه آن اتوبار تهران/ اتوبار غرب تهران است