باربری چیست؟

جابه‌جایی کالاها و وسایل از نقطه‌ای به نقطه دیگر (درون شهری یا برون شهری و حتی کشوری!!!) را می‌گویند

 

تهران شهر بزرگیست که به از مادر شهر هم گذشته و با نام کلان شهر شناخته می‌شود

در این شهر بزرگ باربری که بتواند در تمام نقاط در دسترس باشد کم پیدا می‌شود...

که در مناطق مختلف شعبه دارد

نمونه آن اتوبار تهران/ باربری تهران است