همه ما دست کم یک بار بوده که از خانه‌ای به خانه دیگر جا به جا شویم برای این عمل نیاز داریم اسباب منزل را بسته‌بندی

کنیم به نحوی که هم جای کمتری بگیرند و هم اینکه در جابه‌جایی آسیبی نبینند

 

این شرکت با در نظر گرفتن این دو مورد کار بسته بندی اثاثیه منزل را به عهده می‌گیرد

 

اسباب کشی یا اثاث کشی کدام درست است؟

اسباب کشی یا اثاث کشی کلمه ای است که اکثر افراد از آن به خاطر پرمشقت بودن یا اینکه به خاطر تجربه تلخ اسباب کشی یا به خاطر سخت بودن یا شکستن وسایل و..از آن بیزارند دوستانی که می خواهند بداننداثاث کشی درسته یا اسباب —  کشی باید عرض کنم که در لغت نامه دهخدا : اسباب کشی : در تداول عامه ، نقل اثاثه از خانه ای بخانه ٔ دیگر …… و اثاث : رخت خانه و قماش خانه  می باشد