اتوبار شمال بار سید خندان

88968135

 

اتوبار شمال بار نیاوران

26754001 

 

اتوبار شمال بار هروی

26754003

 

اتوبار شمال بار دیباجی

22638504

 

اتوبار شمال بار جماران

26754009

 

اتوبار شمال بار پونک

44442927

 

اتوبار شمال بار سعادت آباد

88566231

 

اتوبار شمال بار یوسف آباد

88984937

 

اتوبار شمال بار شهرک غرب

88566213

 

اتوبار شمال بار دولت

22638414

 

اتوبار شمال بار مطهری

26754009

 

اتوبار شمال بار ارتش

26753997